9. 7. 2020  0:13      Lujza        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP901112019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90112
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90203
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandská studia - FPS
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP901132019/2020 - doktorandská studia - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2019/2020 - FPS
Psychológia tvorivosti
LS 2019/2020 - FPS
Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60011
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60022Štatistické metódy
LS 2019/2020 - FPS
Štátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BSPP10102
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Komunikácia s klientom
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPS
Metódy pracovnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80035Pozitívna psychológia v praxiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005Pracovná psychológia a pracovný psychológZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70009Preventívne a intervenčné programyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80040ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60008Psychológia tvorivosti a nadaniaZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80033ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80031
ZS 2020/2021 - FPS
Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80011ZS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80029Špeciálna pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špecifické poruchy učeniaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70020ŠVOČZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025Teória merania - psychometrika
ZS 2020/2021 - FPS
Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2020/2021 - FPS
FilozofiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10126LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10110
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10117
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20210
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Psychológia osobnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociální psychologie ve filmuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Školská psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60022
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPP
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10106
LS 2020/2021 - FPS