9. 7. 2020  0:11      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP902042019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90116
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Metodológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90114
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-patologické javy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP900072019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP900082019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10122
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia tvorivosti
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60011LS 2019/2020 - FPS
Štatistické metódy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10102ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2020/2021 - FPS
BSPP60003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metódy pracovnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60025Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80035
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Preventívne a intervenčné programy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60007ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80040Psychológia školského a rodinného násilia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60008
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia výchovyZS 2020/2021 - FPS
BSPP80014ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizácii - koučing
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60014ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Školská psychológia a školský psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80029Špeciálna pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
Špecifické poruchy učenia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80026Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
FilozofiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistika
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019LS 2020/2021 - FPS
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103Psychológia osobnostiLS 2020/2021 - FPS
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Rozvojové a tréningové programyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
SociológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Štátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.