9. 7. 2020  0:35      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90009Metodológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90114
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-patologické javy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP902062019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90007Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90008Súčasné trendy v edukačnej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215
LS 2019/2020 - FPS
Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10102
ZS 2020/2021 - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
FilozofiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90002ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60017ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
Pozitívna psychológia v praxiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80036
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60005
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010Proces psychologického poradenstva
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia tvorivosti a nadania
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012Psychológia výchovyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60014
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90101PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70014
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80011Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPS
BSPP60010ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60012Súčasná sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológiaZS 2020/2021 - FPS
Školská psychológia a školský psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80038ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60016
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80025Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80026Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60002LS 2020/2021 - FPS
Filozofia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209Komunikácia s verejnosťou
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10117LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122
LS 2020/2021 - FPS
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPS
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10103LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021Psychoterapia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP30322Sociálna psychológia vo filmeLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10125SociológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP60022Štatistické metódyLS 2020/2021 - FPS
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPS