9. 7. 2020  0:12      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90204
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111Edukačná psychológia v práci školského psychológa2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90112
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-patologické javy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90206
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90007Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPLS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10102Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPS
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60003Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metódy pracovnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80035Pozitívna psychológia v praxiZS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
Pracovná psychológia a pracovný psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70012ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60014ZS 2020/2021 - FPS
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80011Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60010ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10111ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špecifické poruchy učeniaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80026
ZS 2020/2021 - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Filozofia
LS 2020/2021 - FPS
Klinická psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20209
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kritické čítanie odborných prácLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114Metódy a techniky kvantitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210
LS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2020/2021 - FPS
BSPP10103Psychológia osobnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10108Sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
Sociálna psychológia vo filme
LS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2020/2021 - FPS
BSPP10125SociológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60022
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FPS
Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.