9. 4. 2020  13:55      Milena        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BSPP90010Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111Edukačná psychológia v práci školského psychológa2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90009Metodológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90112Poruchy psychického vývinu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90203Sociálno-patologické javy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90007Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90008Súčasné trendy v edukačnej psychológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021PsychoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.