9. 7. 2020  0:36      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP902042019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Metodológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90112
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90203
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP900082019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP901132019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPS
Pracovná a organizačná psychológia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP70021
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia s klientomZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60003Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127Pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005Pracovná psychológia a pracovný psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80040
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60008Psychológia tvorivosti a nadania
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučing
ZS 2020/2021 - FPS
Psychometria-psychodiagnostikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80033ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80031ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60010
ZS 2020/2021 - FPS
SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPS
Súčasná sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
Školská psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80029
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038Špecifické poruchy učenia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80025Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80026Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10113Klinická psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209LS 2020/2021 - FPS
BSPP10126LS 2020/2021 - FPS
Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPS
BSPP10114
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Prezentačné a komunikačné zručnosti
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60006
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60021LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60022Štatistické metódy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPS