9. 7. 2020  0:16      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Biodromálna psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90009Metodológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Poruchy psychického vývinu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP901142019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-patologické javy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP900082019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPS
BSPP60019LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PsychoterapiaLS 2019/2020 - FPS
BSPP70021Rozvojové a tréningové programy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60022
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPP
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10102
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124FilozofiaZS 2020/2021 - FPS
Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90002Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60017ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
PedagogikaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80035
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80036ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Proces psychologického poradenstva
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80014
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychometria-psychodiagnostika
ZS 2020/2021 - FPS
Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70014Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80039ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80011ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60010ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90103ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60012
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80029Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80038
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
Teória merania - psychometrika
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60002LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
FilozofiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209Komunikácia s verejnosťouLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60019
LS 2020/2021 - FPS
Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30322LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125Sociológia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60022Štatistické metódyLS 2020/2021 - FPS
SZSSPPŠtátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPS