6. 6. 2020  16:07      Norbert        
Univerzitní informační systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
MPSY8006LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004LS 2019/2020 - FPS
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPS
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapiaLS 2019/2020 - FPS
Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1009
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9006LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FPS
Psychológia náboženstvaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2019/2020 - FPS
MPSY8009
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2007Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6007Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2006Súčasná sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY7007Záťažové situácie
LS 2019/2020 - FPS

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Afázie a demencie v klinickej praxiZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8008Environmentálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
MPSY7001
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9001
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1001Klinická psychológia - teória a praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Komunikácia v manažmente
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1003Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8001Metódy pracovnej a organizačnej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6009
ZS 2020/2021 - FPS
Odborná psychologická praxZS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1002Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2002Psychoterapia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2005Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2001
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7003Vývin reči a raná intervencia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1004Základy neuropsychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8004LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY9006
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1007
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
Súčasná sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2020/2021 - FPS
MPSY1010
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007LS 2020/2021 - FPS