20. 10. 2020  8:06      Vendelín        
Univerzitný informačný systém

Dekanát FEP (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEP, ZS 2020/2021 - FEP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
SBSZS 2020/2021 - FEP
SZSŠtátna záverečná skúškaZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Štátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FEP
SZSD
LS 2020/2021 - FEP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.