6. 6. 2020  2:46      Norbert        
Univerzitní informační systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Arteterapia a muzikoterapia
LS 2019/2020 - FPS
Efektívne riešenie konfliktov
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2008LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY9004
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1009LS 2019/2020 - FPS
MPSY9006
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6008
LS 2019/2020 - FPS
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelých
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2006Súčasná sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1010Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.