11. 7. 2020  16:58      Milota        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008LS 2019/2020 - FPS
MPSY9004LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPS
MPSY9006Prenatálna a perinatálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPS
MPSY2009Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6008
LS 2019/2020 - FPS
MPSY8009LS 2019/2020 - FPS
MPSY2007Rozvojové a tréningové programy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPS
Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1010LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Záťažové situácie
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7009Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxiZS 2020/2021 - FPS
MPSY1005
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY7001ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia v manažmenteZS 2020/2021 - FPS
Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2004Odborná psychologická prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2002
ZS 2020/2021 - FPS
Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2001
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktov
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2020/2021 - FPS
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinu
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009LS 2020/2021 - FPS
MPSY8007LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8009LS 2020/2021 - FPS
Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003LS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2006
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1006LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007LS 2020/2021 - FPS