31. 10. 2020  20:51      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FPS, LS 2020/2021 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Environmentálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY7023
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ExkurziaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9007Intervencie pozitívnej psychológie v praxi školského psychológaZS 2020/2021 - FPS
Kariérové poradenstvoZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia v manažmente
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1003Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2004ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002Preventívne a intervenčné programy v školách
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPS
Psychológia zdraviaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY9002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2001
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY7003Vývin reči a raná intervenciaZS 2020/2021 - FPS
MPSY1004Základy neuropsychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2020/2021 - FPS
MPSY1008Poruchy psychického vývinu
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
MPSY9006Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY1007LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia manažmentu ľudských zdrojov
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2020/2021 - FPS
MPSY2007LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.LS 2020/2021 - FPS
MPSY6007Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Súčasná sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológ
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8005LS 2020/2021 - FPS
MPSY1010LS 2020/2021 - FPS
Záťažové situácie
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.