30. 5. 2020  8:01      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Arteterapia a muzikoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktov
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPS
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008
LS 2019/2020 - FPS
Poruchy psychického vývinu
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2019/2020 - FPS
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPS
MPSY2009LS 2019/2020 - FPS
MPSY8007
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6008Psychológia tvorivosti a nadaniaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelých
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Súčasná sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Teória a prax poradenskej psychológie
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.