14. 7. 2020  17:22      Kamil        
Univerzitní informační systém

Ústav manažmentu a marketingu (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BEEX30130LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Efektívna komunikácia
LS 2019/2020 - FEP
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
BEEX80168LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30305LS 2019/2020 - FEP
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30307Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX30309
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30311Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX30308Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX30310
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX70331Interkultúrny manažment
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10097LS 2019/2020 - FEP
Manažment medzinárodného podnikania
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Marketing
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX60340Medzinárodný marketingLS 2019/2020 - FEP
Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2019/2020 - FEP
BEEX30343Podnikanie v praxi I.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30349LS 2019/2020 - FEP
Podnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10253LS 2019/2020 - FEP
BEEX10254LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Podnikové plánovanie
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10250Podnikové plánovanieLS 2019/2020 - FEP
BEEX70264
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80342Vlastnícka správa spoločnosti
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Vlastnícka správa spoločnosti
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FEPMgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX30307ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20337ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku I.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20338Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10251Financie
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10252Finančná analýzaZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10243Kontroling
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10262
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Manažment ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX30344Marketing služiebZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30345Marketing služieb v AJ
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30353ZS 2020/2021 - FEP
Marketingová komunikácia
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30357Marketingový výskumZS 2020/2021 - FEP
BEEX30343
ZS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Podniková ekonomikaZS 2020/2021 - FEP
Podniková ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
Podnikové financie
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10014
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX60335
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Strategický manažmentZS 2020/2021 - FEP
MV2302
ZS 2020/2021 - FP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
BEEX80353Efektívna komunikácia
LS 2020/2021 - FEP
BEEX20337Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
MV1008Hospodárska politikaLS 2020/2021 - FPdoc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
BEEX60347Interkultúrny manažmentLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX10097Manažment
LS 2020/2021 - FEP
Manažment medzinárodného podnikaniaLS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10010
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX60340LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Podnikanie v praxi I.LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Podnikateľské rozhodovanieLS 2020/2021 - FEP
Podnikové financie
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
BEEX70264
LS 2020/2021 - FEP
Rodinné podnikanieLS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.