20. 9. 2020  8:39      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Dekanát FEP (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FEP, ZS 2020/2021 - FEP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
Štátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Štátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.