14. 7. 2020  18:06      Kamil        
Univerzitní informační systém

Ústav ekonomiky (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandská studia (0.5) - FEP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BEEX33357Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandská studia (0.5) - FEPdoc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
BEEX33273
2019/2020 - doktorandská studia (0.5) - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Aktuálne problémy ekonomickej teórie
2019/2020 - doktorandská studia - FEP
Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandská studia - FEP
2019/2020 - doktorandská studia - FEP
BEEX33358Aktuálne problémy medzinárodného podnikania2019/2020 - doktorandská studia (0.5) - FEP
BEEX33294Medzinárodné financie v AJ2019/2020 - doktorandská studia (0.5) - FEP
2019/2020 - doktorandská studia - FEP
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Metodológia vedeckého výskumu
2019/2020 - doktorandská studia (0.5) - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX33359
2019/2020 - doktorandská studia - FEP
Analýza finančných trhovLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX10023
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Cenové rozhodovanie
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
DaňovníctvoLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80315Hodnotenie podniku
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80349Hodnotenie podnikuLS 2019/2020 - FEP
BEEX80352Hodnotenie podniku II.LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Marianna Dudášová, PhD.
Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FP
Manažérske cvičenia
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX20344
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
Medzinárodný platobný styk
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10104MikroekonómiaLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10008LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30304LS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
Poisťovníctvo pre podnikateľaLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX80347
LS 2019/2020 - FEP
MV2312Sociológia
LS 2019/2020 - FP
doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
BEEX30342
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
MV2209Štatistika
LS 2019/2020 - FP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10100LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BEEX30358Analýza finančných trhov
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX10023BankovníctvoZS 2020/2021 - FEP
Daňovníctvo
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Duševné vlastníctvoZS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX80349ZS 2020/2021 - FEP
BEEX80356Hospodárska geografia
ZS 2020/2021 - FEP
Informatika
ZS 2020/2021 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10260Kontroling
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
MakroekonómiaZS 2020/2021 - FEP
BEEX30360ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80354
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60334Operačný manažmentZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
Potravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Regionálna ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Vybrané oblasti zdaňovania nepriamych daníZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Vybrané oblasti zdaňovania priamych daní
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
Daňovníctvo
LS 2020/2021 - FEP
Hodnotenie podniku II.LS 2020/2021 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX20349Manažérske cvičeniaLS 2020/2021 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
Medzinárodný platobný stykLS 2020/2021 - FEP
BEEX10104Mikroekonómia
LS 2020/2021 - FEP
BEEX30354
LS 2020/2021 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX10028Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX30355Poisťovníctvo pre podnikateľaLS 2020/2021 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX80347LS 2020/2021 - FEP
MV2312Sociológia
LS 2020/2021 - FP
doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
ŠtatistikaLS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FEP