20. 9. 2020  10:32      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Ústav medzinárodného podnikania (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FEP, ZS 2020/2021 - FEP, LS 2020/2021 - FP, ZS 2020/2021 - FP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MV2404Aktuálne otázky svetovej ekonomikyZS 2020/2021 - FPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Ekonómia a ekonomika Európskej únieZS 2020/2021 - FEP
BEEX60046Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60350ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60048ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX60348Komparatívna ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
MakroekonómiaZS 2020/2021 - FPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX70343Manažment inováciíZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Marketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX60148
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Medzinárodná obchodná politikaZS 2020/2021 - FEP
BEEX60051ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX60146Medzinárodné financieZS 2020/2021 - FEP
MV2113ZS 2020/2021 - FP
Medzinárodné hospodárske vzťahy
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Medzinárodné hospodárske vzťahyZS 2020/2021 - FEP
BEEX70336ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPIng. Marek Csabay, PhD.
Politická a ekonomická geografiaZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FEP
MV3004Svetová ekonomika
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20248ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
Ing. Ľubomír Miček, PhD.
BEEX80345
ZS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2020/2021 - FEP
BEEX60348Komparatívna ekonomikaLS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Manažment výroby
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Medzinárodné aspekty elektronického podnikania
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FP
BEEX10108Medzinárodný obchod
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX70336LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60341LS 2020/2021 - FEP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.