6. 7. 2020  4:27      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Ekonomika a manažment médiíLS 2019/2020 - FM
BMMD10021Etika v médiáchLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Kreatívny priemysel
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMM10036Manažment tvorivých tímov
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketing médiíLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10137LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223Médiá a spoločnosťLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2019/2020 - FM
Mediálna tvorba IVLS 2019/2020 - FM
BMMD10120Mediálne a autorské právo
LS 2019/2020 - FM
Mediálny projekt V.LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Metodológia výskumu II
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218On-line marketingLS 2019/2020 - FM
Praktikum sociálnej interakcieLS 2019/2020 - FM
Psychológia médií
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245Psychológia v reklameLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Public relationsLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20230LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMM10023Strategický mediálny marketingLS 2019/2020 - FM
Systém a typológia médií
LS 2019/2020 - FM
BMMG10218Systém a typológia médiíLS 2019/2020 - FM
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2019/2020 - FM
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20227Dejiny kultúryZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
Diplomový seminárZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ekonomika a podnikanieZS 2020/2021 - FM
FilozofiaZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10027ZS 2020/2021 - FM
Manažment
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
Marketing kultúryZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20225Marketing médií
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Marketingová komunikácia I.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10004Marketingový manažmentZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10134Mediálna tvorba III
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20236
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EUZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10135ZS 2020/2021 - FM
BMMD10019Seminár k záverečnej práci
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10025Spotrebiteľské správanie
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10033Teória médií a masovej komunikácie
ZS 2020/2021 - FM
Teória reklamyZS 2020/2021 - FM
BMMD10128
ZS 2020/2021 - FM
BMMD30310Time managment
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM20250ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
BMMD10021Etika v médiáchLS 2020/2021 - FM
BMMM20249Interkultúrna komunikáciaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10035Kreatívny priemysel
LS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Manažment tvorivých tímov
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132Marketing IILS 2020/2021 - FM
Marketing médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingová komunikácia II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20229
LS 2020/2021 - FM
Médiá a spoločnosťLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138LS 2020/2021 - FM
BMMD10120Mediálne a autorské právoLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Mediálny projekt V.LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
LS 2020/2021 - FM
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD20218
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245Psychológia v reklameLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Public relations
LS 2020/2021 - FM
BMMD20230
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10002Systém a typológia médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Špecializovaná žurnalistika
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
SZSLS 2020/2021 - FM