6. 7. 2020  3:17      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav dizajnu médií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMG10155LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG20380Dejiny dizajnu 4
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10200Etika v médiách
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Fotografia 4
LS 2019/2020 - FM
BMMG10186LS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Kresbové a výtvarné koncepty 3
LS 2019/2020 - FM
BMMG10210
LS 2019/2020 - FM
BMMG20396Kresbové výtvarné koncepty 6LS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Postprodukcia fotografie 2LS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2019/2020 - FM
Riadenia a ekonomika médií
LS 2019/2020 - FM
Semiotika vizuálnej komunikácie (Dejiny umenia 2)
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Štátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10209Štylistika v praxi
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMG10207
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Typografia a dizajn 4
LS 2019/2020 - FM
BMMG20384Typografia a grafický dizajn 2
LS 2019/2020 - FM
BMMG20395
LS 2019/2020 - FM
BMMG10215LS 2019/2020 - FM
BMMG20397
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10193Zvukový dizajn 2LS 2019/2020 - FM
2D a 3D počítačová animácia 2LS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMG10150ZS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10196Dejiny dizajnu 1ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10171Estetika 1 (Dejiny umenia 1)ZS 2020/2021 - FM
BMMG20377Fotografia 1ZS 2020/2021 - FM
Fotografia 3ZS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Fotografia 3
ZS 2020/2021 - FM
BMMG10183Kresbové a výtvarné koncepty 1ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMZ30019ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMG20385
ZS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10169ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10028
ZS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10214Mediálne a autorské právo
ZS 2020/2021 - FM
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
BMMD30314ZS 2020/2021 - FM
BMMG10148Postprodukcia fotografie 1ZS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10204Reklama a vizuálna komunikácia 1ZS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Réžia audiovizuálnych dielZS 2020/2021 - FM
BMMG10213Seminár k bakalárskej práci
ZS 2020/2021 - FM
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Techniky a postupy komerčnej fotografie 1
ZS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG30087Techniky a postupy komerčnej fotografie 1ZS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG10203ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
Typografia a dizajn 1
ZS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMZ30017
ZS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMG20383
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
ZS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
ZS 2020/2021 - FM
Zvukový dizajn 1ZS 2020/2021 - FM
2D a 3D počítačová animácia 1
ZS 2020/2021 - FM
BMMG10155Audiovizuálny dizajn 2LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Dejiny umenia 4LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Etika v médiáchLS 2020/2021 - FM
BMMG20378Fotografia 2LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMZ30019Kresbové a výtvarné koncepty 3LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Obrazová postprodukcia 2
LS 2020/2021 - FM
Postprodukcia fotografie 2LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10173Semiotika vizuálnej komunikácie (Dejiny umenia 2)LS 2020/2021 - FM
Štátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FM
Štylistika v praxiLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM30130
LS 2020/2021 - FM
BMMG30088Techniky a postupy komerčnej fotografie 2
LS 2020/2021 - FM
Techniky a postupy komerčnej fotografie 2LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Typografia a dizajn 2LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Typografia a grafický dizajn 2LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2020/2021 - FMMgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
BMMG20397
LS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.