6. 7. 2020  3:33      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Dekanát FM (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
VPCVedecká a pedagogická činnost
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.