Dekanát FI (FI) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI, ZS 2019/2020 - FI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
SBSŠtátna bakalárska skúškaZS 2019/2020 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.