11. 8. 2020  23:38      Zuzana        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
MIAX10001Analýza a projektovanie ISLS 2019/2020 - FI
BIAX10048
LS 2019/2020 - FI
Ing. Ján Doboš
BIAX20031Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FI
BIAX10005LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2019/2020 - FI
Aplikované algoritmy v IKTLS 2019/2020 - FI
Architektúra počítačov
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10027
LS 2019/2020 - FI
Big Data, Data Mining
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10008Business Intelligence
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Databázové technológieLS 2019/2020 - FI
BIAX10031LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013LS 2019/2020 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematikaLS 2019/2020 - FI
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2019/2020 - FI
BIAX30016
LS 2019/2020 - FI
BIAX10047
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2019/2020 - FI
Modelovanie a simulácia
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX20013Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017LS 2019/2020 - FI
BIAX10013LS 2019/2020 - FI
Podniková architektúraLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FI
MIAX30015LS 2019/2020 - FI
BIAX30018LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10004
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Programovanie GUILS 2019/2020 - FI
Riadenie podnikovej informatikyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20021LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX20003Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10019LS 2019/2020 - FI
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2019/2020 - FI
MIAX20008LS 2019/2020 - FI
BIAX10036
LS 2019/2020 - FI
BIAX30017
LS 2019/2020 - FI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10017Anglický jazyk pre informatikov III.ZS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Bakalárska práca I.ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10008
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
Diplomový projekt IIZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BIAX10042ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Ivana Budinská, PhD.
KontrolingZS 2020/2021 - FI
Manažment inováciíZS 2020/2021 - FI
MIAX10002Manažment IT projektov
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
MIAX20012
ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie a simuláciaZS 2020/2021 - FI
BIAX10040Modelovanie podnikových systémov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012ZS 2020/2021 - FI
Odborná prax
ZS 2020/2021 - FI
Ochrana a kódovanie informáciíZS 2020/2021 - FI
BIAX10014
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20013ZS 2020/2021 - FI
MIAX30017
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuZS 2020/2021 - FI
BIAX10044Projektový manažment
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
MIAX10015ZS 2020/2021 - FI
MIAX20014ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
SZSŠtátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10019ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10043
ZS 2020/2021 - FI
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Úvod do informatiky
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036ZS 2020/2021 - FI
MIAX30013ZS 2020/2021 - FI
Základy multimédiíZS 2020/2021 - FI
Základy programovaniaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov II.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Aplikované algoritmy v IKTLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačovLS 2020/2021 - FI
BIAX10027Bakalárska práca II.LS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2020/2021 - FI
Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2020/2021 - FI
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2020/2021 - FI
BIAX10007LS 2020/2021 - FIRNDr. Peter Viceník, PhD.
BIAX10047LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10033LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FI
BIAX20022
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
MIAX10012Podniková architektúra
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10004
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SBSLS 2020/2021 - FI
SZSŠtátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Technológie inteligentného prostrediaLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10019Úvod do databázLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036Webové technológie a dizajn
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.