3. 7. 2020  14:43      Miloslav        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
LS 2019/2020 - FI
Analýza a zložitosť algoritmov
LS 2019/2020 - FI
BIAX20031LS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10005
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FI
Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10005LS 2019/2020 - FI
Business Intelligence
LS 2019/2020 - FI
Databázové technológie
LS 2019/2020 - FI
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmyLS 2019/2020 - FI
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
LS 2019/2020 - FI
BIAX30016LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10047LS 2019/2020 - FI
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Modelovanie a simulácia
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
MIAX30006
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX30016
LS 2019/2020 - FI
MIAX20013
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10013LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
Podniková architektúra
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30015Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FI
BIAX30018
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX10038Programovanie GUI
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
Štátna bakalárska skúška
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FI
MIAX20003Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FI
MIAX10020Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20015LS 2019/2020 - FI
MIAX20008
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX30017Základy práva pre informatikovLS 2019/2020 - FIJUDr. Veronika Skorková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FIIng. Ján Doboš
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.ZS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov III.
ZS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10009Architektúra počítačov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10025
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
Business Intelligence
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10011ZS 2020/2021 - FI
Diplomový projekt II
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10014ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10007Kontroling
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20001ZS 2020/2021 - FI
MIAX10002Manažment IT projektov
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie a animáciaZS 2020/2021 - FI
BIAX20009ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie podnikových systémovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10012ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30006
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10010ZS 2020/2021 - FI
Operačné systémy
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX20015ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10044ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10003ZS 2020/2021 - FI
MIAX10015ZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX20014Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
SBSŠtátna bakalárska skúškaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
Úvod do databáz
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FIprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BIAX10002ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008ZS 2020/2021 - FI
BIAX10036Webové technológie a dizajnZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX30013Základy modelovania objektov a procesov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
BIAX20024
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10029
ZS 2020/2021 - FI
Základy štatistikyZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Analýza a projektovanie IS
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10011
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021LS 2020/2021 - FI
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKT
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Big Data, Data Mining
LS 2020/2021 - FI
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2020/2021 - FI
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2020/2021 - FI
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2020/2021 - FI
Ing. Ivana Budinská, PhD.
BIAX20009
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX30006Odborná prax
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20022
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
LS 2020/2021 - FI
MIAX10012LS 2020/2021 - FI
BIAX10026Podnikové informačné systémy
LS 2020/2021 - FI
Pokročilé programovacie technikyLS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Procesné riadenieLS 2020/2021 - FI
Programovanie GUI
LS 2020/2021 - FI
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2020/2021 - FI
BIAX20021
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSLS 2020/2021 - FI
MIAX20003LS 2020/2021 - FI
MIAX10020
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Úvod do databáz
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Webové technológie a dizajn
LS 2020/2021 - FI