Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
MIAX10001Analýza a projektovanie IS
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Analýza a zložitosť algoritmov
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2019/2020 - FI
Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2019/2020 - FI
Aplikované algoritmy v IKT
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Bakalárska práca II.
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10005LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Business Intelligence
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX30014Databázové technológieLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2019/2020 - FI
BIAX10007Diskrétna matematikaLS 2019/2020 - FI
BIAX30016Dizajn a testovanie používateľských rozhraníLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10047
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20009
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
LS 2019/2020 - FI
BIAX20022LS 2019/2020 - FI
MIAX30016Operačné systémyLS 2019/2020 - FI
MIAX20013LS 2019/2020 - FI
MIAX30017
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Počítačové sieteLS 2019/2020 - FI
Podniková architektúraLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30015
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX30018LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX30015Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
LS 2019/2020 - FI
BIAX20015
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Programovanie GUI
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10003
LS 2019/2020 - FI
BIAX20021
LS 2019/2020 - FI
SBSLS 2019/2020 - FI
Štátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FI
MIAX20003Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10020Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10019Úvod do databáz
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX20008
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX30017Základy práva pre informatikov
LS 2019/2020 - FI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016ZS 2020/2021 - FI
Architektúra počítačovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Bakalárska práca I.
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10009ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10008Business IntelligenceZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10013
ZS 2020/2021 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Ekonomika pre informatikov
ZS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10007KontrolingZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
ZS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
MIAX10002Manažment IT projektov
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
MIAX20012
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Modelovanie a simulácia
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10012Objektovo-orientované programovanie
ZS 2020/2021 - FI
MIAX30006ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10010Ochrana a kódovanie informáciíZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Operačné systémyZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013Paradigmy programovania
ZS 2020/2021 - FI
Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX20015
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10044Projektový manažmentZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10015
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
Štátna bakalárska skúška
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúškaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10043
ZS 2020/2021 - FI
Úvod do informatiky
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Vizuálne počítanie a multimédiaZS 2020/2021 - FI
BIAX10036
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX30013Základy modelovania objektov a procesovZS 2020/2021 - FI
BIAX20024ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Základy programovania
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10001LS 2020/2021 - FI
BIAX10005LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FI
BIAX10021LS 2020/2021 - FI
Aplikované algoritmy v IKTLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačovLS 2020/2021 - FI
BIAX10027LS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10031LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Diplomový projekt IILS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Diskrétna matematika
LS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2020/2021 - FI
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaLS 2020/2021 - FIIng. Ivana Budinská, PhD.
Modelovanie a simuláciaLS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX30006LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v ITLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
LS 2020/2021 - FI
MIAX10012
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Podnikové informačné systémyLS 2020/2021 - FI
Pokročilé programovacie techniky
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10038Programovanie GUILS 2020/2021 - FI
MIAX10003Riadenie podnikovej informatikyLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
BIAX20021Seminár trendy v ITLS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
LS 2020/2021 - FI
Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10019Úvod do databázLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.