6. 7. 2020  11:54      Patrik, Patrícia        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MIAX10001Analýza a projektovanie IS
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10048LS 2019/2020 - FI
BIAX20031Analýza a zložitosť algoritmov
LS 2019/2020 - FI
BIAX10005LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FI
BIAX10021LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10045LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačov
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX30014
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmyLS 2019/2020 - FI
Diplomový projekt II
LS 2019/2020 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2019/2020 - FI
BIAX10007LS 2019/2020 - FI
Dizajn a testovanie používateľských rozhraní
LS 2019/2020 - FI
BIAX10047LS 2019/2020 - FI
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20002LS 2019/2020 - FIprof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
MIAX30006LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30016LS 2019/2020 - FI
MIAX20013LS 2019/2020 - FI
MIAX30017LS 2019/2020 - FI
BIAX10013Počítačové sieteLS 2019/2020 - FI
MIAX10012LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Pokročilé programovacie technikyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10004
LS 2019/2020 - FI
BIAX10038Programovanie GUILS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10003LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FI
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10020
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Úvod do databáz
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2019/2020 - FI
MIAX20008LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX30017
LS 2019/2020 - FI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FI
BIAX10048ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov I.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov III.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Architektúra počítačovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Bakalárska práca I.ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10008ZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Diplomový projekt IZS 2020/2021 - FI
MIAX10013Diplomový projekt II
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10039Ekonomika pre informatikovZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033
ZS 2020/2021 - FI
Kontroling
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20001
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10041Matematika I.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20012ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Modelovanie a simuláciaZS 2020/2021 - FI
Modelovanie podnikových systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10012Objektovo-orientované programovanieZS 2020/2021 - FI
MIAX30006Odborná prax
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10010Ochrana a kódovanie informáciíZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FI
Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FI
BIAX10013Počítačové siete
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10044Projektový manažment
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10003
ZS 2020/2021 - FI
Softvérové inžinierstvo
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX20014Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
SBSŠtátna bakalárska skúškaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10019ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Úvod do etiky
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10002ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
BIAX20024Základy multimédiíZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10029ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2020/2021 - FI
BIAX10045
LS 2020/2021 - FI
BIAX10009Architektúra počítačov
LS 2020/2021 - FI
Bakalárska práca II.LS 2020/2021 - FI
MIAX10005Big Data, Data Mining
LS 2020/2021 - FI
BIAX10031
LS 2020/2021 - FI
MIAX10013Diplomový projekt II
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10007
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Peter Viceník, PhD.
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX30006LS 2020/2021 - FI
Odborná prax v IT
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Podniková architektúraLS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Podnikové informačné systémyLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
BIAX30018Pokročilé programovacie technikyLS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10038LS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10003
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
MIAX20003
LS 2020/2021 - FI
MIAX10020Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
Úvod do databázLS 2020/2021 - FI
Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.