21. 9. 2020  12:40      Matúš        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FI, LS 2020/2021 - FI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BIAX20031ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov I.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10011ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10025Bakalárska práca I.ZS 2020/2021 - FI
MIAX10009Bezpečnosť ISZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10008ZS 2020/2021 - FI
MIAX10011ZS 2020/2021 - FI
MIAX10013ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovZS 2020/2021 - FI
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaZS 2020/2021 - FIIng. Ivana Budinská, PhD.
MIAX10007Kontroling
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Manažment inovácií
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10041
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20012ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie podnikových systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10012Objektovo-orientované programovanie
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10010Ochrana a kódovanie informáciíZS 2020/2021 - FI
BIAX10014
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Paradigmy programovania
ZS 2020/2021 - FI
MIAX30017Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FI
Počítačové sieteZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Projektový manažmentZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10015
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20014Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
SBSŠtátna bakalárska skúškaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008Vizuálne počítanie a multimédiaZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX30013ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Základy multimédiíZS 2020/2021 - FI
Základy programovania
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20036Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačov
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Big Data, Data MiningLS 2020/2021 - FI
BIAX10031
LS 2020/2021 - FI
Diplomový projekt IILS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
Diskrétna matematika
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Peter Viceník, PhD.
BIAX10047LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20022
LS 2020/2021 - FI
BIAX10013LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Podnikové informačné systémy
LS 2020/2021 - FI
BIAX30018LS 2020/2021 - FI
MIAX10004
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Programovanie GUILS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Seminár trendy v IT
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FI
SZSLS 2020/2021 - FI
MIAX20003Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
Technológie inteligentného prostrediaLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10019LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2020/2021 - FI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.