14. 7. 2020  18:26      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MPSY8006LS 2019/2020 - FPS
Efektívne riešenie konfliktov
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Párové poradenstvo a terapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008
LS 2019/2020 - FPS
MPSY9004
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1009LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Rozvojové a tréningové programy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2019/2020 - FPS
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.LS 2019/2020 - FPS
MPSY6007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Školská psychológia a školský psychológ
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2019/2020 - FPS
Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPS
Záťažové situácie
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Afázie a demencie v klinickej praxiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1005Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
ZS 2020/2021 - FPS
Environmentálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7001Etika a legislatíva v psychológiiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Existenciálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Exkurzia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1001Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia v manažmente
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY8001Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6009ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2004Odborná psychologická prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002Preventívne a intervenčné programy v školáchZS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológovZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2005ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Štatistické metódy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2001ZS 2020/2021 - FPS
Vývin reči a raná intervencia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Základy neuropsychológieZS 2020/2021 - FPS
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2020/2021 - FPS
MPSY7005LS 2020/2021 - FPS
MPSY8004LS 2020/2021 - FPS
MPSY2008
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinuLS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY9006
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
Psychológia manažmentu ľudských zdrojov
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8007Psychológia náboženstva
LS 2020/2021 - FPS
Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8009
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY9003
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Súčasná sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1010LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.