Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Arteterapia a muzikoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktov
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009LS 2019/2020 - FPS
MPSY8007Psychológia náboženstvaLS 2019/2020 - FPS
MPSY6008
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2019/2020 - FPS
MPSY2007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2006Súčasná sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FPS
Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1010Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007Záťažové situácieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MPSY8003
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1005Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY7001ZS 2020/2021 - FPS
MPSY7023ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7002ExkurziaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9001
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Komunikácia v manažmenteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8001Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6009Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2004Odborná psychologická prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
Preventívne a intervenčné programy v školáchZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6003Psychológia zdraviaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
PsychoterapiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2005ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-patologické javy
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6002ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2003Štatistické metódyZS 2020/2021 - FPS
MPSY2001Teórie psychológie osobnostiZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Základy neuropsychológieZS 2020/2021 - FPS
Arteterapia a muzikoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2020/2021 - FPS
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Párové poradenstvo a terapiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY2008
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia náboženstvaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2007
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2020/2021 - FPS
MPSY2006
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.