Dekanát FPS (FPS) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
BMMX90109Sociálna psychológia v médiách a marketingu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BMMX90131Sociálna psychológia v médiách a marketingu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMX90131Sociálna psychológia v médiách a marketingu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BMMX901092020/2021 - doktorandské štúdiá - FM