14. 7. 2020  18:23      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP90115
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
BSPP20223
LS 2019/2020 - FPS
FilozofiaLS 2019/2020 - FPS
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnosti
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Klinická psychológiaLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209Komunikácia s verejnosťou
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107Pedagogická psychológiaLS 2019/2020 - FPS
BSPP10127Pedagogika
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2019/2020 - FPS
Psychológia osobnostiLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
BSPP30322
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvikLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10125LS 2019/2020 - FPS
Školská psychológiaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Výcvik v skupinovej intervencii
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10106
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10128Kognitívna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP20222Odborná praxZS 2020/2021 - FPS
BSPP10107Pedagogická psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10112Poradenská psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP20216Prax vo výskume
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20206Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektuZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychobiológia
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia bezpečnosti práce
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109Psychológia práce a organizácie
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia pre diplomatov
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Psychologické aspekty podnikania
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10131ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10116ZS 2020/2021 - FPS
BSPP30328
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Úvod do metodológie sociálnych viedZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10123Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých informačných zdrojovZS 2020/2021 - FPS
BSPP10104Vývinová psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10101
ZS 2020/2021 - FPS
Život a dielo C.G. JungaZS 2020/2021 - FPS
BSPP20223EtikaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002Kariérové poradenstvo
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10107
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20216Prax vo výskume
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvikLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30315Výcvik v sebapoznávaní
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20217
LS 2020/2021 - FPS