Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Aktuálne otázky psychológie osobnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10124LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnostiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002Kariérové poradenstvo
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10113Klinická psychológiaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20208
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10126Kritické čítanie odborných prácLS 2019/2020 - FPS
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistika
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10117LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumuLS 2019/2020 - FPS
BSPP10107
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pedagogika
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Prax vo výskume
LS 2019/2020 - FPS
BSPP20210LS 2019/2020 - FPS
Psychológia osobnostiLS 2019/2020 - FPS
BSPP10109
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
Sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
Sociálna psychológia vo filmeLS 2019/2020 - FPS
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvik
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10125Sociológia
LS 2019/2020 - FPS
Školská psychológiaLS 2019/2020 - FPS
Výcvik v skupinovej intervencii
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10106Základy psychológie II.LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20222
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10112
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20206Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektuZS 2020/2021 - FPS
BSPP20201
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20212Psychológia bezpečnosti práce
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10109Psychológia práce a organizácieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
MV2205Psychológia pre diplomatovZS 2020/2021 - FPMgr. Lukáš Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10131Psycho-logika v kognitívnych a sociálnych procesochZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20202
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvikZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10105
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Úvod do psychodiagnostikyZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10104Vývinová psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP10101Základy psychológie I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20223EtikaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnostiLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20208Kognitívna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107Pedagogická psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10127PedagogikaLS 2020/2021 - FPS
Prax vo výskume
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10109LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30328
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
SBSLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BSPP30315
LS 2020/2021 - FPS
Výcvik v skupinovej intervenciiLS 2020/2021 - FPS