20. 9. 2020  9:33      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FPS, LS 2020/2021 - FPS, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP900102020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPS
Duševné zdravie v škole
ZS 2020/2021 - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPS
BSPP90111Edukačná psychológia v práci školského psychológa
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80003ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002ZS 2020/2021 - FPS
BSPP900092020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60003
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60025
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90112
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Pozitívna psychológia v praxiZS 2020/2021 - FPS
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009Preventívne a intervenčné programy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia osobnosti
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80040Psychológia školského a rodinného násilia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60008ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia výchovyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70014Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031
ZS 2020/2021 - FPS
Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-patologické javy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP60010Sociálno-psychologický výcvik I.ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10125SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60012
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Školská psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60013
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80029Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80038Špecifické poruchy učenia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020ŠVOČZS 2020/2021 - FPS
Teória a prax poradenskej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Teória merania - psychometrika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Tvorba a rozvoj tímovZS 2020/2021 - FPS
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10113
LS 2020/2021 - FPS
Komunikácia s verejnosťou
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10126LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10117
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPS
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPS
PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SociológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10111
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Štatistické metódy
LS 2020/2021 - FPS
Štátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.