Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikácia systému SPSS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111Edukačná psychológia v práci školského psychológa
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Poruchy psychického vývinu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Smery a teórie sociálnej psychológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90203Sociálno-patologické javy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90007
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10102Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10124
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60017Metódy pracovnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127PedagogikaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005Pracovná psychológia a pracovný psychológZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Preventívne a intervenčné programy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPS
BSPP80040
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60008
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70012Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80030
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60014ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90101
ZS 2020/2021 - FPS
Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchove
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie zmien v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10108ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80011ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60012ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80029Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ŠVOČZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80025
ZS 2020/2021 - FPS
Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10124
LS 2020/2021 - FPS
Klinická psychológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP20209
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10126Kritické čítanie odborných prácLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistika
LS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10114Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122
LS 2020/2021 - FPS
Pracovná a organizačná psychológia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10103LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30322Sociálna psychológia vo filmeLS 2020/2021 - FPS
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
SociológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Štátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FPS
Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.