3. 8. 2020  11:06      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP90115
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP20223
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10124LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP70002
LS 2019/2020 - FPS
Klinická psychológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kognitívna psychológiaLS 2019/2020 - FPS
Komunikácia s verejnosťou
LS 2019/2020 - FPS
Kritické čítanie odborných prácLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2019/2020 - FPS
BSPP10117Metódy a techniky kvalitatívneho výskumuLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10114
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pedagogická psychológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20216Prax vo výskume
LS 2019/2020 - FPS
Prezentačné a komunikačné zručnosti
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia práce a organizácieLS 2019/2020 - FPS
BSPP30321Psychologické aspekty podnikania
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30322LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10125SociológiaLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Výcvik v skupinovej intervencii
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10106LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20222Odborná praxZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10112ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20216ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychobiológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20212
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10109Psychológia práce a organizácie
ZS 2020/2021 - FPS
MV2205
ZS 2020/2021 - FP
Psychologické aspekty podnikaniaZS 2020/2021 - FPS
Psycho-logika v kognitívnych a sociálnych procesochZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10116ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30329
ZS 2020/2021 - FPS
Úvod do metodológie sociálnych vied
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10115Úvod do psychodiagnostiky
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10129Úvod do štúdia psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10123ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10104
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10101
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
EtikaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20208Kognitívna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pedagogická psychológia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20216Prax vo výskumeLS 2020/2021 - FPS
BSPP10109
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Výcvik v sebapoznávaníLS 2020/2021 - FPS
Výcvik v skupinovej intervenciiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.