Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Využitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhoch
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať finančno-ekonomickú situáciu vybranej spoločnosti, na základe ktorej bude spoločnosti rozhodovať o jej ďalšom fungovaní a zefektívnení podnikania v zahraničí.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.