Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárska práce je zameraná na analýzu finančných ukazovateľov vo vybraných podnikoch. Komparácia sa bude realizovať pomocou ukazovateľov finančnej analýzy, predovšetkým pomerovými ukazovateľmi, cez Spider analýzu. Cieľom práce je porovnanie finančných ukazovateľov a hospodárenie vybraných podnikov.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia