8. 7. 2020  9:49      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárksej práce je analyzovať vybraný podnik, t.j. jeho kompletné preverenie pomocou ukazovateľov a metód finančnej analýzy. Výsledkom práce je navrhnutie riešenia na odstránenie rezerv v spoločnostiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMP Ekonomika a manažment podnikania

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.