Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Anotácia: Cieľom bakalárksej práce je analyzovať vybraný podnik, t.j. jeho kompletné preverenie pomocou ukazovateľov a metód finančnej analýzy. Výsledkom práce je navrhnutie riešenia na odstránenie rezerv v spoločnostiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMP Ekonomika a manažment podnikania

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.