7. 7. 2020  8:34      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta masmédií
Garantující pracoviště:
Ústav mediálnej tvorby (FM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Anotace:
Práca s hercom (alebo aj účinkujúcim, alias sociálnym hercom) je skúšobným kameňom schopnosti režiséra hraného, ale aj dokumentárneho filmu, ktorý preverí jeho schopnosti povýšiť dielo na umelecký počin. Metódy práce herca podľa Stanislavského, podľa Mejercholda, alebo newyorská škola Actor's Studio posunulo virtualitu práce herca do dnešného, takmer dokonalého stavu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení