14. 7. 2020  12:24      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Anotace:
V období vynárajúcej sa dospelosti prechádza veľkými zmenami nielen osobnosť, ale aj jej prejavy tvorivosti a sebahodnotenia vo vzťahu k životným úlohám v tomto období. Cieľom diplomovej práce bude zistiť úroveň a prejavy tvorivosti v súvislosti s úrovňou sebahodnotenia u mladých ľudí. Pozoruhodné bude venovať sa oblastiam sebahodnotenia (v oblasti všeobecné, osobné, vzťahové, rodinné a školské v Dotazníku sebahodnotenia) a druhom tvorivosti (verbálna, figurálna) ako aj jej prejavov v reálnom živote mladých ľudí v období vynárajúcej sa dospelosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení