9. 7. 2020  12:39      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Sociálna atmosféra online komunít
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště: Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
V online otvorených a uzatvorených komunitách sa nachádza prevažne patologický obsah. Cieľom bakalárskej práce bude zmapovať a zmerať sociálnu atmosféru v online skupinách,  ktoré sú zamerané na psychické ťažkosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení