2. 7. 2020  11:30      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Stratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornosti
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Bakalárska práca sa bude prostredníctvom kvantitatívneho výskumu venovať stratégiám zvládania záťažových situácií (copingových stratégií zisťovaných dotazníkom Brief COPE, autor Carver, 1997) u detí s poruchami učenia. Cieľom bude zistiť prevládajúce stratégie zvládania záťažových situácií u detí s poruchami učenia a porovnať ich s prevládajúcimi stratégiami zvládania žiakov bez špeciálnych výchovno vzdelávacích potrieb. Vekové rozpätie žiakov si po dohode so školiteľom vyberie autor bakalárskej práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení