12. 7. 2020  12:31      Nina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
4
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: 1. Preštudujte vybrané algoritmy IKT. 2. Realizujte výučbové programy vybraných algoritmov IKT v systéme MATLAB. 3. Vytvorte návody na cvičenia pre študentov v súvislosti s realizovanými výučbovými programami. 4.Vytvorte návody na cvičenia pre vyučujúcich v súvislosti s realizovanými výučbovými programami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia