10. 8. 2020  0:37      Vavrinec        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Běh: Bratislava
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
4
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Anotace: 1. Preštudujte vybrané bioinformatické algoritmy. 2. Realizujte výučbové programy vybraných bioinformatických algoritmov v systéme MATLAB. 3. Vytvorte návody na cvičenia pre študentov v súvislosti s realizovanými výučbovými programami. 4.Vytvorte návody na cvičenia pre vyučujúcich v súvislosti s realizovanými výučbovými programami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení