Aug 12, 2020   8:19 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Informatics
Course:
Bratislava
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:4
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
1. Preštudujte vybrané bioinformatické algoritmy. 2. Realizujte výučbové programy vybraných bioinformatických algoritmov v systéme MATLAB. 3. Vytvorte návody na cvičenia pre študentov v súvislosti s realizovanými výučbovými programami. 4.Vytvorte návody na cvičenia pre vyučujúcich v súvislosti s realizovanými výučbovými programami.

There are no limitations of the topic