12. 8. 2020  8:36      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Anotace:
Práca bude venovaná analýze vybraných pokročilých mechanizmov a technológií počítačových sietí. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1.Naštudujte literatúru - osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov a technológií, s dôrazom na vybraný pokročilý mechanizmus, ideálne súvisiaci s protokolom IPv6. 2.Vytvorte scenár pre analýzu vybraného mechanizmu v testovacej topológií. 3.Podľa scenára v predchádzajúcom bode nakonfigurujte sieť alebo jej časť v simulátore GNS3 alebo na reálnych zariadeniach, poprípade kombinácií oboch. 4.Analyzujte činnosť testovacej topológie a vyhodnoťte jej rôzne parametre ako aj ich korešpondenciu s očakávanými teoretickými hodnotami, prípadne výsledkami iných publikovaných experimentov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení