Aug 12, 2020   9:06 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
State of topic: approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Annotation: Práca bude venovaná analýze vybraných pokročilých mechanizmov a technológií počítačových sietí. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1.Naštudujte literatúru - osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov a technológií, s dôrazom na vybraný pokročilý mechanizmus, ideálne súvisiaci s protokolom IPv6. 2.Vytvorte scenár pre analýzu vybraného mechanizmu v testovacej topológií. 3.Podľa scenára v predchádzajúcom bode nakonfigurujte sieť alebo jej časť v simulátore GNS3 alebo na reálnych zariadeniach, poprípade kombinácií oboch. 4.Analyzujte činnosť testovacej topológie a vyhodnoťte jej rôzne parametre ako aj ich korešpondenciu s očakávanými teoretickými hodnotami, prípadne výsledkami iných publikovaných experimentov.

There are no limitations of the topic