27. 9. 2020  6:17      Cyprián        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Anotácia:
Práca bude venovaná analýze vybraných pokročilých mechanizmov a technológií počítačových sietí. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1.Naštudujte literatúru - osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov a technológií, s dôrazom na vybraný pokročilý mechanizmus, ideálne súvisiaci s protokolom IPv6. 2.Vytvorte scenár pre analýzu vybraného mechanizmu v testovacej topológií. 3.Podľa scenára v predchádzajúcom bode nakonfigurujte sieť alebo jej časť v simulátore GNS3 alebo na reálnych zariadeniach, poprípade kombinácií oboch. 4.Analyzujte činnosť testovacej topológie a vyhodnoťte jej rôzne parametre ako aj ich korešpondenciu s očakávanými teoretickými hodnotami, prípadne výsledkami iných publikovaných experimentov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia