12. 8. 2020  8:15      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Informačného systému pre malú firmu
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Anotace:
Práca je zameraná na zozbieranie teoretických a analytických poznatkov potrebných na tvorbu analýz pomocou metodiky UML. Teoretická časť bude zameraná na definíciu a postupy metodiky RUP. Zozbieranie a osvojenie si teoretických vedomosti následne vyústi do vytvorenia analytického modelu IS podniku. Súčasťou diplomovej práce je zvládnutie modelovacích techník pomocou ľubovolného CASE nástroja.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení