5. 7. 2020  2:31      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Informačného systému pre malú firmu
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Práca je zameraná na zozbieranie teoretických a analytických poznatkov potrebných na tvorbu analýz pomocou metodiky UML. Teoretická časť bude zameraná na definíciu a postupy metodiky RUP. Zozbieranie a osvojenie si teoretických vedomosti následne vyústi do vytvorenia analytického modelu IS podniku. Súčasťou diplomovej práce je zvládnutie modelovacích techník pomocou ľubovolného CASE nástroja.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia