10. 8. 2020  0:39      Vavrinec        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Běh:
Bratislava
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Anotace: Predkladaná diplomová práca sa zameriava na zozbieranie teoretických poznatkov z modelovacích jazykov BPMN a UML, metodík na tvorbu informačných systémov a zasadením analýzy a návrhu IS do životného cyklu projektu. Práca pojednáva o možnostiach tvorby analýz informačných systémov veľkých podnikov, s akcentom na ich prehľadnosť a jednoduchšiu uchopiteľnosť. Na základe získaných teoretických poznatkov je vytvorený vzorový model informačného systému za pomoci CASE nástroja, pozostávajúci z globálneho modelu systému a detailných modelov jednotlivých modulov. Vzorový návrh riešenia demonštruje možnosť implementácie biznis procesov do systému na správu workflow.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
M-AI Aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.