Aug 10, 2020   1:16 a.m.      Vavrinec        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
State of topic: approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Informatics
Course:
Bratislava
Supervising department: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Annotation:
Predkladaná diplomová práca sa zameriava na zozbieranie teoretických poznatkov z modelovacích jazykov BPMN a UML, metodík na tvorbu informačných systémov a zasadením analýzy a návrhu IS do životného cyklu projektu. Práca pojednáva o možnostiach tvorby analýz informačných systémov veľkých podnikov, s akcentom na ich prehľadnosť a jednoduchšiu uchopiteľnosť. Na základe získaných teoretických poznatkov je vytvorený vzorový model informačného systému za pomoci CASE nástroja, pozostávajúci z globálneho modelu systému a detailných modelov jednotlivých modulov. Vzorový návrh riešenia demonštruje možnosť implementácie biznis procesov do systému na správu workflow.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
M-AI Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.