5. 7. 2020  2:11      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Anotácia: Predkladaná diplomová práca sa zameriava na zozbieranie teoretických poznatkov z modelovacích jazykov BPMN a UML, metodík na tvorbu informačných systémov a zasadením analýzy a návrhu IS do životného cyklu projektu. Práca pojednáva o možnostiach tvorby analýz informačných systémov veľkých podnikov, s akcentom na ich prehľadnosť a jednoduchšiu uchopiteľnosť. Na základe získaných teoretických poznatkov je vytvorený vzorový model informačného systému za pomoci CASE nástroja, pozostávajúci z globálneho modelu systému a detailných modelov jednotlivých modulov. Vzorový návrh riešenia demonštruje možnosť implementácie biznis procesov do systému na správu workflow.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
M-AI Aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.